Een korte interventie op de spoeddienst - Achtergronddossier

Interventies uitgevoerd op spoeddiensten die een duidelijke link leggen tussen het drinkgedrag van de patiënt en de reden van zijn of haar spoedopname, kunnen succesvol zijn in het verminderen van de alcoholconsumptie en toekomstige alcoholgerelateerde problemen. De meest effectieve manier om dit te bereiken is via de implementatie van een screeningsprocedure, kortdurende interventie en eventuele doorverwijzing naar de gespecialiseerde hulpverlening. Dit soort interventies worden in de literatuur beschreven en geconceptualiseerd onder de noemer SBIRT (Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment). De bedoeling van SBIRT is om schadelijke alcoholgebruik en hieraan gerelateerde verwondingen, ziekten en sterfgevallen te verminderen door:

  1. een vroege opsporing van mogelijk problematisch drinken
  2. het uitvoeren van een kortdurende interventie op maat van de patiënt
  3. eventuele doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties

Dit achtergronddossier bevat de literatuurstudie die aan de basis ligt van het draaiboek 'Een gesprek over alcohol - Een korte interventie op de spoeddienst'. Dit draaiboek vind je terug bij de gerelateerde materialen.