Een geïntegreerde aanpak voor veranderingsresistente probleemdrinkers.

Het innoverend VAD-project "Een geïntegreerde aanpak naar veranderingsresistente drinkers" had als doel om zicht te krijgen op de knelpunten, noden en mogelijkheden in de huidige hulpverlening naar personen met een chronische alcoholverslaving, die veranderingsresistent zijn op vlak van hun gebruik. Op basis van de verzamelde informatie van het verkennend onderzoek werd een antwoord geformuleerd op volgende onderzoeksvragen: 1) Wat zijn alternatieve strategieën naar deze doelgroep? 2) Zijn er reeds goede praktijkvoorbeelden gerealiseerd? 3) Wat zijn de knelpunten en noden in de huidige Vlaamse welzijns- en gezondheidzorg naar deze doelgroep? 4) Wat zijn concrete mogelijkheden voor een alternatieve strategie naar deze doelgroep in Vlaanderen? Dit rapport is een neerslag van het verkennend onderzoek.

Enkel te download, via de knop hieronder.