Een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen. Het vertrekt vanuit de zorg voor cliënten én maatschappelijk werkers en biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties. In deze brochure leest u over de meerwaarde van een alcohol- en drugbeleid voor de sociale dienst van een OCMW en hoe u te werk kunt gaan om een beleid uit te werken. De verschillende stappen worden beschreven, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie tot en met de evaluatie van het ingevoerde beleid. Per stap worden de nodige achtergrondinformatie en methodieken beschreven.

  • Bestelcode: ALR11
  • Prijs: 5,00 euro