Een alcohol- en drugbeleid in de gehandicaptenzorg

Deze leidraad biedt concrete handvatten om effectief en beleidsmatig te werken rond alcohol en andere drugs.

De brochure is bedoeld voor voorzieningen in de gehandicaptensector die werken met cliënten met een verstandelijke beperking. Met een alcohol- en drugbeleid wordt proactief gewerkt en geanticipeerd op mogelijke probleemsituaties, met als gevolg dat de kwaliteit van ondersteuning gestimuleerd wordt. Een alcohol- en drugbeleid biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties. In deze brochure leest u over de specificiteit van alcohol- en druggebruik blij cliënten met een verstandelijke beperking, de meerwaarde van een alcohol- en drugbeleid en hoe u te werk kunt gaan om een beleid uit te werken. De verschillende stappen worden beschreven, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie tot en met de evaluatie van het ingevoerde beleid. Per stap worden de nodige achtergrondinformatie en methodieken beschreven.

  • Bestelcode: ALR16
  • Prijs: 7,50 euro

Gerelateerde materialen