Hoe gaat men op school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, genotsmiddelen, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch gamen? Een Drugbeleid op School (DOS) biedt een antwoord op deze vragen.

Een school die kan terugvallen op een beleid, heeft het voordeel om in deze situaties snel gedragen beslissingen te kunnen nemen. Bovendien werkt men met een alcohol- en drugbeleid rond de VOET, en niet enkel met de pijler educatie, maar door te werken aan het geheel van een drugbeleid.

De gids voor de school biedt handvatten om zelfstandig of met een coach aan de slag te gaan. In verschillende stappen wordt het DOS opgesteld. In de gids vind je werkvormen, tips, good practices en achtergrondinformatie.

Aanvullend bij het draaiboek DOS, is er ook de factsheet 'Omgaan met vertrouwelijke informatie'. Hierin lees je meer over het ambtsgeheim en omgaan met vertrouwelijke informatie van de leerlingen.

Dit document is bestemd voor de school zelf. Er bestaat ook een Gids voor de Coach, die preventiewerkers achtergrondinformatie geeft bij het begeleiden van de school. Je vindt de 'Gids voor de Coach' bij de gerelateerde materialen.

  • Bestelcode: PUB39
  • Prijs: 12,00 euro

Gerelateerde materialen