Drugbeleid in de leertijd. Handleiding voor de coach

Heel wat jongeren in het deeltijds onderwijs zijn maatschappelijk kwetsbaar en worden belast door situaties als moeilijke familiale omstandigheden, armoede en uitsluiting. Ze hebben nood aan gedifferentieerd onderwijs en een sterk op het individu afgestemd traject van alternerend leren en werken in centra voor DBSO of in de vorm van de leertijd.

Voor het coachen van een drugbeleid is het belangrijk op de hoogte te zijn van de specifieke situatie en eigenheid van de organisatie waarmee men aan de slag gaat. Een hertaling van het concept Drugbeleid Op School (DOS) naar een drugbeleid op maat van het deeltijds onderwijs bleek aangewezen. Gezien de verschillen in structuur, organisatie, rollen en functies in de leertijd en in de centra DBSO zijn er twee draaiboeken: Deze versie, het 'Draaiboek Drugbeleid in de leertijd', biedt ondersteuning om dit proces met een Syntra-lesplaats te doorlopen. Het 'Draaiboek Drugbeleid voor centra DBSO' kan je vinden bij de 'gerelateerde materialen' en biedt de coach een handleiding om met een centrum Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs een drugbeleid uit te werken.

  • Bestelcode: PUB54
  • Prijs: 10,00 euro