In deze aanbevelingen, die gebaseerd zijn op evidencebasedonderzoeksliteratuur, wordt uitgebreid stilgestaan bij de farmacologische eigenschappen van het product, de effectiviteit, de indicaties en contra-indicaties, de neveneffecten en het veiligheidsprofiel van dit middel.

Het dossier bevat concrete aanbevelingen, met onder andere verschillende medicatieschema's om een kwaliteitsvolle klinische praktijk te bevorderen, die kadert in een ruimere psychosociale begeleiding. Met deze publicatie richten we ons tot artsen, maar ook tot andere hulpverleners die met deze doelgroep werken.

Dit materiaal is momenteel enkel te downloaden, niet te bestellen. Door de verbouwing aan het VAD-gebouw kunnen we tijdelijk slechts een beperkte selectie van onze materialen aanbieden om te bestellen.

  • Bestelcode: PUB32
  • Prijs: 7,50 euro