Achtergrond en toelichting bij keuzes nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik

Eind 2016 stelde VAD een nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik voor. Deze richtlijn wordt kort en helder samengevat in een infofiche van één recto-verso A4, die je kan terugvinden bij 'Gerelateerde materialen'. Er is uiteraard meer over deze richtlijn te vertellen dan dat, en daarvoor dient dit achtergronddossier.

Dit document gaat onder andere in op de volgende vragen:

  • Wat is het doel van de richtlijn?
  • Wat zijn de uitgangspunten?
  • Hoe kwam de richtlijn tot stand?
  • Waarom is er gekozen voor de bepalingen in de richtlijn?
  • ...