VAD catalogus materialen

In deze catalogus kan je materiaal van VAD over alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen bestellen of downloaden. Je vindt er materiaal voor jou als professional. Daarnaast is er ook informerend en sensibiliserend materiaal op maat van jongeren, ouders, partners en kinderen van gebruikers, ... Ben je op zoek naar materiaal rond andere preventieve thema's zoals seksuele gezondheid, suïcidepreventie, tabak, ... dan kan je terecht op preventiemethodieken.be.

Corona-maatregelen: Voorlopig blijft het mogelijk om materiaal te bestellen in onze catalogus, al kunnen de levertijden langer zijn dan normaal. Als door een verstrenging van de maatregelen de verzending van de materialen helemaal onmogelijk zou worden, zal de bestelling opgevolgd worden zodra de situatie normaliseert.

Materiaalfiches

Er bestaan materiaalfiches van heel wat materialen uit onze catalogus. Dit zijn documenten voor Preventiewerkers, LOGO's en andere structurele partners van VAD, die de nodige informatie geven om het materiaal te kunnen verspreiden. Ze maken duidelijk wat de doelstelling van een bepaald materiaal is, wie de doelgroep is, hoe het gebruikt kan worden, ... Deze materiaalfiches zijn te downloaden op deze pagina.

Gebruik methodieken en materialen op deze site

De methodieken en materialen van VAD zijn wetenschappelijk onderbouwd en met de grootste zorg gemaakt. VAD streeft ernaar deze informatie actueel, relevant, correct en volledig te houden. VAD stelt deze methodieken en materialen vrij beschikbaar voor gebruik door derden, mits behoud van visie en doelstellingen, mits er geen financiële winst mee beoogd wordt en mits duidelijke bronvermelding: Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (www.vad.be). VAD is niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de adaptatie van zijn methodieken of materialen door derden in functie van andere doeleinden anders dan deze van VAD.

Om het gebruik van de methodieken en materialen te faciliteren, zorgt VAD voor een divers ondersteuningsaanbod. Dit aanbod staat mee garant voor kwaliteitsvol en evidence-based werken. Op regionaal vlak gebeurt de ondersteuning van intermediairs in verschillende settings in nauwe samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk TAD. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Materialen in de kijker