Coachen van organisaties in het ontwikkelen van een alcohol- en drugpreventiebeleid. Masterclass

Tijdens deze twee vormingsdagen krijg je theoretische informatie over het coachen van een organisatie (kenmerken van elke fase, taak en rol van de preventiewerker en organisatie in elke fase). Tegelijkertijd wordt de theorie stapsgewijze toegepast op casussen uit verschillende settings (school, OCMW, sportclub…).

Praktische info

  • Deze opleiding is volzet
  • Wanneer: 27 mei en 3 juni 2021, telkens van 9.00 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 8.30 u
  • Doelgroep: CGG-preventiewerkers alcohol- en drugpreventie en (inter)gemeentelijke preventiewerkers die een coachende rol opnemen.
  • Type: Masterclass
  • Prijs: VAD-leden 112 euro/niet-leden 148 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
  • Aantal deelnemers: minimum 6 en maximum 10
  • Begeleiders: Peter Aertsen, CGG De Pont, Mechelen

Meer info

Inhoud

Het coachen van organisaties bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid is een belangrijke activiteit van de alcohol- en drugpreventiewerker.

Deze organisaties kunnen zowel profit- als non-profitorganisaties zijn, zoals bedrijven, jeugdhuizen, scholen… Stuk voor stuk hebben ze specifieke organisatiekenmerken. Bij het coachen moet daarmee rekening gehouden worden. Toch zijn er in het coachingproces ―of het nu een school, een jeugdvereniging of een huisartsenkring betreft― gelijklopende fasen. Elke fase heeft duidelijke karakteristieken, waarbij de preventiewerker een aantal noodzakelijke stappen begeleidt.

Om de opleiding sterk praktijkgericht en op maat van de deelnemers op te bouwen, word je uitgenodigd een (reële of fictieve) casus uit je preventiewerk mee te brengen, bijvoorbeeld een instelling bijzondere jeugdzorg met wie je een begeleidingsproces wenst op te zetten of een school die je op dat moment begeleidt.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 15 mei 2021