Zelftests en Kennistests opgefrist op De DrugLijn-website

De DrugLijn biedt al bijna tien jaar een reeks van zelf- en kennistests aan op haar website. Wie dat wil kan er anoniem en vrijblijvend testen of ze op een gezonde manier met hun gebruik omgaan. Het is een van de populairste delen van de DrugLijnsite. Ter illustratie: in 2016 werden meer dan 55.000 zelftests en meer dan 9.000 kennistest afgelegd. Om ze nog eens extra in de kijker te zetten, werden de webpagina’s met de tests nu opgefleurd met tekeningen en een meer heldere lay-out.

De kennistests bieden de kans om na te gaan in hoeverre men een middel ook echt kent. De zelftests geven een inschatting van hoe riskant iemands gebruik is. In totaal zijn er twaalf tests, over alcohol, cannabis, cocaïne, gamen, gokken, internet, slaap- en kalmeringsmiddelen, speed en xtc. De meeste zelftests zijn enkel bedoeld voor meerderjarigen, maar er zijn ook drie zelftests voor -18-jarigen, over alcohol, cannabis en gamen.

De tests richten zich specifiek tot gebruikers en vormen zo een aanzet tot online vroeginterventie. Ze zijn een voortvloeisel van een project dat in 2007 van start ging, en dat met de jaren uitgroeide tot het omvattende aanbod dat het vandaag is. De doelstellingen zijn:

  • Het vroegtijdig screenen van problematisch middelengebruik met behulp van deze zelftesten
  • Verdere schade door gebruik beperken of voorkomen door de invullers van de zelftest een advies op maat te bieden
  • Het gebruik bespreekbaar maken door de invullers de mogelijkheid te bieden om contact op te nemen met de hulplijn
  • Gemotiveerde gebruikers doorverwijzen naar de categoriale hulpverlening.

Inspiratie voor het aanbod vonden we in Nederland, waar een aantal van de tests ontwikkeld werd en al langer succesvol werd aangeboden. Andere tests zijn gekende screeningsinstrumenten, al dan niet aangepast aan het gebruik in Vlaanderen of bij jongeren.

Tijd voor een opknapbeurt

De DrugLijn heeft de zelf- en kennistests altijd als een belangrijk onderdeel van haar aanbod beschouwd. Het is een heel laagdrempelige manier om mensen even bij hun gebruik te laten stilstaan. Als het resultaat van de test aangeeft dat er reden is voor bezorgdheid, kan dat de gebruiker aanzetten om hulp te zoeken. Op de website is de stap om contact te nemen met De DrugLijn dan snel gezet.

Maar toen De DrugLijn vorig jaar een nieuwe website kreeg, kwamen de tests daarop onbedoeld wat op de achtergrond terecht. Daarom is er nu werk van gemaakt om ze visueel sterker tot hun recht te laten komen. Eenzelfde tekening wijst over de hele website heen naar het overzicht van alle tests. Eenmaal op die pagina aangekomen, wordt – ook weer doormiddel van tekeningen – visueel duidelijk gemaakt over welke middelen er tests beschikbaar zijn. De -18-tests hebben bovendien cartoons bij de vragen gekregen. Eenvoudige aanpassingen, die de tests weer wat aantrekkelijker en opvallender maken en helpen voorkomen dat alles als zwaar op de hand wordt ervaren.

Bezorgd over je resultaat? Contacteer De DrugLijn

Aan het resultaatscherm van de verschillende tests is nog een laatste belangrijke aanpassing gedaan. Net zoals vroeger geeft dit scherm bij de kennistests weer hoeveel vragen juist beantwoord werden, en bij de zelftests een inschatting van het risico op problemen bij de gebruiker. Nieuw is dat er, onder dat resultaat, een mailformulier staat. Wie door de test vragen of bezorgdheden heeft over zijn gebruik, wordt zo onmiddellijk uitgenodigd om contact op te nemen met De DrugLijn. Bovendien worden de antwoorden die de surfer op de test gaf, met de mail meegestuurd. Zo krijgt de DrugLijn-beantwoorder extra informatie die helpt om een antwoord op maat te geven.

Die aanpassing heeft haar effect duidelijk niet gemist: in de eerste twee weken dat de nieuwe versie van de tests online stond, kreeg De DrugLijn al meteen 22 vragen langs deze weg binnen.

Benieuwd naar de opgefriste zelf- en kennistests? Je vindt ze op www.druglijn.be/test-jezelf.

Katrien Dewaelheyns
Stafmedewerker Onlinehulp

Jonathan Deleener
Stafmedewerker Communicatie