Ondersteuningsaanbod Motiverende Gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering en middelenproblemen

Heel wat cliënten zijn weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen cliënten onder externe druk in de hulpverlening. Cliënten hebben het moeilijk om een behandeling vol te houden en hervallen vaak.

Motiverende Gespreksvoering (MG) levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om te werken met cliënten die weinig gemotiveerd zijn om te veranderen. Het model heeft dan ook een vaste plaats in de hulpverlening aan cliënten met middelenproblemen. Het is een effectieve methodiek die succesvol gecombineerd wordt met andere methoden.

Motiverende Gespreksvoering: aan de slag!

Wil je je bekwamen in MG of de toepassing ervan in jouw organisatie verbeteren? Dan biedt VAD je heel wat mogelijkheden, up to date met de laatste ontwikkelingen in MG. Zich bekwamen in MG is een continue leerproces. Het gaat om een houding en vaardigheden die je je slechts eigen kan maken met oefening en feedback op de eigen praktijk.

Als organisatie kan je investeren in interne opleiding, individuele coaching en een intervisie- of leergroep. Een aandachtspersoon en/of een trainer kan MG regelmatig onder de aandacht houden en collega's ondersteunen.

VAD biedt

  • een opleiding tot trainer MG en trainingsmateriaal (map met achtergrondinformatie en een waaier aan trainingsmethodieken + DVD met demonstraties van MG in de alcohol- en drughulpverlening)
  • ondersteuning aan de trainers door vorming op maat en ervaringsuitwisseling
  • ondersteuning aan wie de rol van aandachtspersoon binnen de organisatie opneemt door een online uitwisselingsplatform (informeren, adviseren en ervaringen uitwisselen) en vorming

VAD helpt je zoeken naar een geschikte trainer als je zelf binnen jouw organisatie (nog) geen trainer hebt.

Je kan een basisvorming MG van VAD volgen in het open vormingsaanbod of in het kader van de tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en drugproblemen. Na het volgen van een vorming krijg je toegang tot een zelfstudietool om je vaardigheden in MG verder te ontwikkelen.

Vragen?

Contacteer Joke Claessens (02 422 03 56)

Joke Claessens
Welzijn & Hulpverlening /Vroeginterventie & Motiverende gespreksvoering