De uitdagingen van druggebruik en gedragsverslaving in de hedendaagse maatschappij

Van 11 tot 15 oktober 2021 in Brussel
De VAD-studiedag 2021 kadert binnen een congresweek waarin we samen met Fédito Wallonne, Fédito Bxl, Forum Addiction & Société, Smart on Drugs en Stop1921 op zoek gaan naar antwoorden op de uitdagingen van druggebruik en gedragsverslaving in de hedendaagse maatschappij.
© Afbeelding van Florian Pircher via Pixabay

De manier waarop we verslaving aanpakken is sinds de jaren 2000 sterk geëvolueerd. De karikatuur van de druggebruiker met de injectienaald is achterhaald. We beseffen ondertussen ook dat de drugproblematiek erg zwart-wit benaderen geen oplossingen biedt, en zelfs contraproductief kan zijn.

In de plaats daarvan kijken we vandaag naar druggebruik als een complex samenspel van factoren. Die factoren zijn niet alleen individueel (persoonlijkheid, ervaringen, …), maar ook sociaal/economisch van aard en gelinkt aan de omgeving. Gezondheidspromotie, preventie, schadebeperking, hulpverlening en re-integratie zijn vandaag de pijlers van een coherent antwoord op druggebruik, afhankelijkheid en gedragsverslavingen.

Maar op moreel en juridisch vlak wordt er wel nog vaak geredeneerd vanuit de oude vooroordelen. Het is hoog tijd om ook dat te doorbreken. Druggebruik en gedragsverslavingen moeten van bij de start en door iedereen vanuit een maatschappelijk perspectief benaderd worden. Burgers, gemeenschappen, verenigingen, bedrijven, verzorgers, leraren, ouders, druggebruikers, politici... We zijn allemaal betrokken!

Daarom organiseren we van 11 tot en met 15 oktober een aantal events en congressen om professionelen met zeer uiteenlopende achtergronden samen te brengen. Zij zullen heel wat innoverende praktijken en recent onderzoek toelichten, om ons als maatschappij op een andere manier naar drugs en afhankelijkheid te laten kijken.

Programma

Onder voorbehoud van de geldende Covid-19-maatregelen

Maandag 11 oktober 2021 (event van "Smart on Drugs" en "STOP1921") ─Theatre Marni "Is druggebruik een misdaad?" – Beschouwingen over 100 jaar Belgischedrugswet

Dinsdag 12 oktober 2021 (internationaal Franstalig congres georganiseerd door de Franse, Canadese, Zwitserse en Belgische koepelverenigingen) ─ Theatre Marni Gezondheid, Verslaving en Justitie

Woensdag 13 en donderdag 14 oktober 2021 (participatief forum georganiseerd door "Forum Verslaving en Maatschappij") ─ Flagey Naar een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van politici, bedrijven, professionals en burgers

Donderdag 14 oktober 2021 (studiedag VAD) ─ Vlaams parlement Jaarlijkse studiedag voor het alcohol- en drugwerkveld

Vrijdag 15 oktober 2021 (internationaal congres georganiseerd door alle partners – EN, NL, FR) ─ FlageyInnovaties die wachten op implementatie 
Innovaties…
waar hebben we het eigenlijk over? Er liggen heel wat innovatieve interventies en beleidsmaatregelen op tafel! Onderzoekers, professionals en burgers staan klaar om deze uit te proberen. Wie is er op nationaal en Europees niveau bereid om een standpunt in te nemen en deze nieuwe interventies en beleidsmaatregelen om te zetten in realiteit? De verschillende organisaties die deze week aanbieden slaan de handen in elkaar om een reeks lezingen en workshops op te zetten rond onderzoek en innoverende projecten op het gebied van gebruikspraktijken en verslaving.

Zet deze week dus alvast in jullie agenda. Concretere informatie over de events, congressen en de sprekers volgt binnenkort.

Download de ‘safe the dates met programma’-flyer hieronder.

Fred Laudens
iDA-coördinatie