Huisstijl VAD & De Druglijn

Materialen die VAD ontwikkelt voor intermediairs, krijgen sinds 2020 een vormgeving in lijn met de vernieuwde VAD-huisstijl. Materialen voor het ruime publiek moeten voldoen aan de huisstijl van De Druglijn. Initiatieven waar VAD of De Druglijn aan verbonden is, kunnen gebruik maken van de logo's van VAD of De Druglijn.

Al het nodige om hieraan te kunnen voldoen, is terug te vinden op deze pagina.

Huisstijl De Druglijn

Logo Vlaanderen is zorg

In de colofon van materialen van VAD/De Druglijn, moet steeds het logo 'Vlaanderen is zorg' opgenomen worden.
jpg - eps