EWS

Wat is het Early Warning System?

Het Early Warning System (EWS) is een Europees systeem dat instaat voor de uitwisseling van informatie over productie, transport, gebruik en risico’s van psychoactieve stoffen. Deze info wordt uitgewisseld tussen de verschillende lidstaten van de EU (coördinatie door Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving - EWDD) en binnen elke lidstaat via een netwerk van professionele contacten.

De dienst Belgian Early Warning System Drugs (BEWSD) van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) verzorgt de communicatie op federaal niveau.
VAD is verantwoordelijk voor de communicatie van EWS-boodschappen van en naar het netwerk van professionele intermediairen in Vlaanderen.
Het EWS ontstond op Europees niveau op 16 juni 1997. In Vlaanderen ging het EWS van start in oktober 1999.

Hoe werkt het Early Warning System?

Informatie wordt verzameld door het BMCDDA met hulp van VAD-de Druglijn en Eurotox. Indien er concrete aanwijzingen zijn dat bepaalde (nieuwe) en gevaarlijke producten circuleren in België of in onze buurlanden dan wordt er een EWS-bericht verstuurd naar alle adressen die opgenomen zijn in het EWS-adressenbestand. Dit bestand bevat hulpverleners, preventiewerkers, artsen, spoedgevallendiensten, beleidsmakers, kruisdiensten, ...

Zeer bewust werden de pers en ook particulieren buiten dit bestand gehouden. Als het grote publiek ingelicht moet worden, onderneemt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) de nodige acties.

Contact

Inschrijven op EWS-berichten

Schrijf je nu in op het Early Warning System en blijf op de hoogte van nieuwe evoluties op de drugmarkt in Vlaanderen.

verplicht veld