Thema's

Alcohol, Illegale drugs

Doelgroep

-18 jaar

Afgebakend aanbod van 3 à 5 sessies rond alcohol en/of drugs; psycho-educatie en motiveren tot verandering; ouders en doorverwijzer worden betrokken.


18-24 jaar

Groep minder drinken: afgebakend aanbod van 5 sessies rond alcohol; psycho-educatie en motiveren tot verandering.

We hebben ook een groepsaanbod voor familieleden van mensen met een alcoholprobleem.

+24 jaar

Groep minder drinken: afgebakend aanbod van 5 sessies rond alcohol; psycho-educatie en motiveren tot verandering.

We hebben ook een groepsaanbod voor familieleden van mensen met een alcoholprobleem.

Ouders

Worden betrokken (bij jongerengroep)

steunfiguren

Worden betrokken (bij jongeren)

Adres

Hendrik Consciencestraat 16 - 1800 Vilvoorde

Datum laatste wijziging: 07/02/2017
Dit item aanpassen