UZGent - UPSIE, Universitaire Psychiatrische Spoed Interventie Eenheid

Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Gokken / Polydruggebruik
Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)
Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Residentiele werkvorm
Crisisinterventiecentrum

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Psychiatrische opvang, 24h/24h
Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Methadon - detoxificatie
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie
Nazorg?

Casemanagers zorgen voor continue zorg en ondersteuning na opname

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Ouders, Partners
Ouders

Individuele begeleiding

Partners

Individuele begeleiding

Opmerkingen algemeen

  • Opvang, begeleiding en behandeling van personen in psychische crisissituaties.
  • Doel is het stabiliseren van de crisissituatie en het herstellen van het evenwicht.
  • Er staan 8 bedden ter beschikking voor een kortdurende interventie van maximaal 72u.
  • Daarnaast staan er 4 bedden ter beschikking specifiek voor personen in crisissituaties met een (il)legale middelenafhankelijkheid. Hier wordt gestreefd naar een kortdurende interventie van maximaal 5 dagen.
  • Indien aangewezen wordt gestreefd naar een snelle en correcte doorverwijzing naar een aangepaste setting

Adres

De Pintelaan 185 - 9000 Gent

Datum laatste wijziging: 01/03/2019
Dit item aanpassen