Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Andere / Polydruggebruik

Crisis, psychiatrische comorbiditeit

Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)

Crisis, psychiatrische comorbiditeit

Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Residentiele werkvorm
Crisisinterventiecentrum

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Psychiatrische opvang, Psychosociale opvang, 24h/24h
Medische
Farmacotherapie - detoxificatie
Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie, Andere

Diagnostiek (cognitieve screening, intelligentie, persoonlijkheidsonderzoek)

Nazorg?

Casemanagers zorgen voor continue zorg en ondersteuning na opname

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Gezin, Ouders, Partners
Gezin

De belangrijke derden worden steeds uitgenodigd om op gesprek te komen en samen met de opgenomen patiënt na te denken over uitwegen uit de crisis.

Ouders

Uitsluitend ouders van cliënten in begeleiding

Partners

Uitsluitend partners van cliënten in begeleiding

Opmerkingen algemeen

EPSI is een afdeling voor volwassen in acute emotionele of psychiatrische crisis, al dan niet gerelateerd aan een alcohol-, medicatie- of drugsproblematiek.

De eenheid biedt kortdurende crisisinterventies aan met, indien aangewezen, een diagnostische screening. Hierbij worden steeds familie en vertrouwde zorgverleners betrokken, wat een essentieel onderdeel van de werking vormt.

De verblijfsduur is maximaal vijf dagen. Na het ontslag zijn nog een beperkt aantal raadplegingen op de eenheid mogelijk, eventueel aangevuld met casemanagement om het verdere zorgtraject op te volgen.

Adres

Herestraat 49
3000 Leuven
Datum laatste wijziging: 20/08/2018
Dit item aanpassen