UPC Sint-Kamillus, Cerenah: Centrum voor psycho-neurologische behandeling

Problematiek: Alcohol
Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Ambulante werkvorm
Dagcentrum

Ambulante consultatie

Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling
Residentiele werkvorm
Psychiatrisch ziekenhuis

Clientgericht aanbod

Medische
Andere

Medisch consult door gespecialiseerde artsen

Begeleiding neurologische en neuropschologische stoornissen tgv alcoholgebruik


Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Relaxatie, Ergotherapie
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Terugvalpreventie, Andere

Rehabilitatietherapie

Cognitieve revalidatietraining

Resocialisering
Dagbesteding, Tewerkstelling, Vrijetijdsbesteding, Budgetbegeleiding, Wonen
Nazorg?

Daghospitalisatie, ambulante consultaties, psychiatrische thuiszorg, ontmoetingscentrum, …

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Partners, Kinderen, Steunfiguren
Partners

Partner kan, na overleg met de cliënt, betrokken worden bij de behandeling

Kinderen

Kinderen kunnen, na overleg met de ouders, betrokken worden bij familiegesprekken

Steunfiguren

Mogelijkheid tot respijtopname: tijdelijke opname om mantelzorgers ademruimte te geven

Diversiteit

Plaats voor anderstaligen

Opmerkingen algemeen

Revalidatie van de gedrags- cognitieve- en emotionele gevolgen van een hersenaandoening, waaronder alcoholgerelateerde schade.

Specialisatie in Syndroom van Wernicke-Korsakov


Datum laatste wijziging: 19/07/2018
Dit item aanpassen