Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Polydruggebruik
Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)
Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling
Residentiele werkvorm
Psychiatrisch ziekenhuis

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Medische spoedopvang, Psychiatrische opvang, Psychosociale opvang
Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Methadon - detoxificatie, Buprenorfine - detoxificatie, Psychiatrisch, Andere

Medisch consult door arts/msychiater verbonden aan het centrum

Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Muziektherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie, Ambachtelijke therapie
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Sociotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie
Resocialisering
Dagbesteding, Tewerkstelling, Vrijetijdsbesteding, Budgetbegeleiding, Schuldbemiddeling, Wonen
Nazorg?

Individuele begeleiding, groepswerking

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Gezin, Ouders, Partners, Steunfiguren
Gezin

Individuele begeleiding

Diversiteit

Plaats voor asielzoekers en illegalen, interculturele bemiddelaar

Justitie

Alternatieve gerechterlijke maatregelen, Gedwongen opname, Internering, Samenwerking met gevangenissen

Adres

Reigerlostraat 10 - 8730 Beernem

Datum laatste wijziging: 19/09/2018
Dit item aanpassen