Problematiek: Alcohol / Psychoactieve medicatie
Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar

Werkvorm

Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling
Residentiele werkvorm
Psychiatrisch ziekenhuis

Clientgericht aanbod

Crisisopvang

werken met intake en wachtlijst

Medische
Farmacotherapie - detoxificatie
Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie, Ambachtelijke therapie

dramatherapie

Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Sociotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie
Resocialisering
Dagbesteding, Tewerkstelling, Vrijetijdsbesteding, Budgetbegeleiding, Schuldbemiddeling, Wonen
Nazorg?

Begeleidingsaanbod via postkuur

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Ouders, Partners, Kinderen
Ouders

Uitsluitend ouders van cliënten in begeleiding

Individuele begeleiding

Partners

Uitsluitend partners van cliënten in begeleiding

Individuele begeleiding, groepswerking

Kinderen

Uitsluitend kinderen van cliënten in begeleiding

Individuele begeleiding, groepswerking, samen met ouders

Justitie

Begeleidingsadvies, Alternatieve gerechterlijke maatregelen, Gedwongen opname, Samenwerking met gevangenissen

Adres

Andreas Vesaliuslaan 39 - 2980 Zoersel

Datum laatste wijziging: 01/03/2019
Dit item aanpassen