Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Gokken / Internet/gaming / Andere / Polydruggebruik
Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)
Leeftijd: -18 jaar / 18-45 jaar

Jongeren tussen 16 en 23 jaar die zich mogelijk in risicosituaties bevinden en die moeilijk de weg vinden naar de bestaande hulpverlening.

Werkvorm

Ambulante werkvorm
MSOC, Andere

De onthaalwerking staat garant voor een kleinschalig, onvoorwaardelijk, anoniem informatie- en hulpverleningsaanbod. Het project werkt veranderingsgericht à la carte:

  • objectieve informatie en advies rond middelengebruik
  • motivationeel werken om controle te krijgen, te minderen of te stoppen met gebruik
  • schadebeperkend werken rond het omgaan met negatieve consequenties van gebruik

Indien aangewezen verwijzen ze gericht door. Zo nodig begeleiden ze jongeren actief naar deze voorzieningen.

Clientgericht aanbod

Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Methadon - detoxificatie, Methadon - onderhoud, Buprenorfine - detoxificatie, Buprenorfine - onderhoud
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie
Harm reduction
Spuitenruil, Substitutietherapie

Diversiteit

De dienstverlening staat open voor alle hulpvragers, ongeacht hun afkomst of administratieve status.

Adres

Houwerstraat 7
2060 Antwerpen

Openingstijden

Onthaal:
Ma: 14.00 - 18.00
Wo: 14.00 - 17.00
Vr: 14.00 - 17.00

Doktersconsultatie:
Ma: 16.00 - 18.00
Wo: 14.00 - 16.00

Datum laatste wijziging: 15/12/2021
Dit item aanpassen