Problematiek: Alcohol
Leeftijd: +65 jaar

+60 jaar

Werkvorm

Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling
Residentiele werkvorm
Psychiatrisch ziekenhuis

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Psychiatrische opvang, Psychosociale opvang
Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Psychiatrisch, Farmacotherapie
Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Muziektherapie, Relaxatie, Ergotherapie
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Sociotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie
Resocialisering
Dagbesteding, Vrijetijdsbesteding, Wonen

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Gezin

Justitie

Gedwongen opname

Datum laatste wijziging: 29/07/2019
Dit item aanpassen