Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie
Illegale drugs: Cannabis / Andere (xtc/cocaïne/...)
Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling
Residentiele werkvorm
Psychiatrisch ziekenhuis

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Psychiatrische opvang
Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Psychiatrisch
Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Muziektherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie, Ambachtelijke therapie
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Terugvalpreventie
Resocialisering
Tewerkstelling, Wonen
Nazorg?

Beperkte mogelijkheden tot individuele contacten en groepscontacten

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Ouders, Partners, Kinderen
Ouders

Uitsluitend ouders van cliënten in begeleiding

Ondersteuning in het veranderingsproces

Partners

Uitsluitend partners van cliënten in begeleiding

Individuele begeleiding, partnergesprekken

Kinderen

Uitsluitend kinderen van cliënten in begeleiding

Samenwerking met Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ)

Diversiteit

Plaats voor asielzoekers en illegalen, plaats voor anderstaligen (tolk mogelijk)

Justitie

Begeleidingsadvies, Alternatieve gerechterlijke maatregelen, Gedwongen opname, Internering

Adres

Dalstraat 84 - 9100 Sint-Niklaas

Datum laatste wijziging: 11/03/2019
Dit item aanpassen