PC Dr. Guislain - Campus Sint Alfons: afdeling OPNAME 3

Problematiek: Alcohol / Psychoactieve medicatie
Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling
Residentiele werkvorm
Andere

Opname- en behandeafdeling, dag- en nachthospitalisatie.

Clientgericht aanbod

Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Psychiatrisch

Terugvalpreventie.

Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie, Ambachtelijke therapie, Andere

- Hippotherapie.

- Dog assisted interactions.

- Dramatherapie.

Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Sociotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie
Resocialisering
Dagbesteding, Tewerkstelling, Wonen
Nazorg?

- Specifiek groepsprogramma: hervalpreventiegroep.

- Individuele nazorg bij psychiater/psycholoog.

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Ouders, Partners
Ouders

Individuele begeleiding.

Partners

Individuele begeleiding, familiegesprekken.

Justitie

Gedwongen opname

Adres

Sint-Juliaanstraat 1 - 9000 Gent

Datum laatste wijziging: 27/02/2019
Dit item aanpassen