Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Gokken / Internet/gaming / Polydruggebruik

Alleen in combinatie met andere ernstige psychiatrische problemen

Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)

Alleen in combinatie met andere ernstige psychiatrische problemen

Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Residentiele werkvorm
Andere

Behandeleenheid voor dubbeldiagnose (mx 1 jaar)

Clientgericht aanbod

Medische
Methadon - onderhoud, Psychiatrisch, Farmacotherapie
Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie, Andere

Arbeidstrajectbegeleiding en vrijetijdstrajectbegeleiding

Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Sociotherapie, Terugvalpreventie, Andere

Schemagerichte therapie

Resocialisering
Dagbesteding, Tewerkstelling, Vrijetijdsbesteding, Budgetbegeleiding, Schuldbemiddeling, Wonen
Dubbeldiagnose problematiek?

Specifieke afdeling voor dubbeldiagnosebehandeling (internaliserende en externaliserende problemen in combinatie met verslaving)

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Gezin, Ouders, Partners, Kinderen, Steunfiguren
Ouders

Individuele begeleiding

Partners

Begeleidingsaanbod

Diversiteit

Interculturele bemiddelaar

Justitie

Alternatieve gerechterlijke maatregelen, Gedwongen opname, Internering

Opmerkingen algemeen

Cadenza 3 is de open afdeling voor residentiële behandeling van dubbeldiagnosepatiënten: patiënten met én een ernstig verslavingsprobleem én een ander ernstig psychiatrisch probleem dat specifieke behandeling vraagt. De andere psychiatrische problemen kunnen internaliserende problemen zijn (zware depressie of angststoornis) of externaliserende (borderline persoonlijkheidsstoornis, ADHD, impulscontroleproblemen) - geen psychose. Veel patiënten hebben een traumatisch verleden. De rode draad doorheen de behandeling is de schematherapie, aangevuld met andere gedragstherapeutische elementen. Er zijn programma's mogelijk van 3 maanden en van maximaal 6 maanden.

Adres

Provinciesteenweg 408 - 2530 Boechout

Hoofdkantoor

PZ Multiversum
Provinciesteenweg 408 - 2530 Boechout

Datum laatste wijziging: 07/05/2018
Dit item aanpassen