Karus - Campus Gent (vroegere PZ Sint-Camillus) - Kasteelplus - Kasteel 1: Alcohol en medicatie

Problematiek: Alcohol / Psychoactieve medicatie
Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Ambulante werkvorm
Andere

Men heeft de mogelijkheid om het Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA) te volgen.

Dit is een cognitief-gedragstherapeutisch programma over zeven weken. Dit is een gesloten programma voor 12 personen dat 2 maandelijks van start gaat.

Dit gaat door op woensdagnamiddag en 3x op maandagavond.

Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling

Men heeft de mogelijkheid om een programma in dagtherapie te volgen. Dit programma duurt negen weken.

Residentiele werkvorm
Psychiatrisch ziekenhuis

Het residentiële programma bestaat uit drie modules van elk drie weken waarin vooral gewerkt wordt rond motivatie, bewustzijn en resocialisatie.

Een langer traject is mogelijk op indicatie.

Clientgericht aanbod

Medische
Psychiatrisch
Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie, Andere

Op de afdeling wordt ook ingezet op mindfulness en het her-trainen van onbewuste processen via computertaken.

Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie, Andere

Cognitief-gedragstherapuetisch evidence based behandelprogramma's : versterken van motivatie, bewustzijn van verslavingsgedrag en vaardigheden aanleren om hiermee om te gaan.

In de laatste module richten we ons op resocialisatie vanuit oplossingsgericht therapie.

Onze familiewerking is onderbouwd vanuit systeemtherapie.

Resocialisering
Dagbesteding, Tewerkstelling, Vrijetijdsbesteding, Budgetbegeleiding, Schuldbemiddeling, Wonen

In de laatste module richten we ons op resocialisatie vanuit oplossingsgericht therapie.

Nazorg?

Voor mensen vanuit het residentiële programma is dagtherapie mogelijk.

Daarnaast mogelijk om individuele nazorg te volgen bij psychiater en psycholoog of aan te sluiten bij één van de nazorggroepen verbonden aan kasteel1.

Dubbeldiagnose problematiek?

Op voorwaarde dat de bijkomende problematiek de deelname aan het groepsprogramma niet teveel hindert.

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Gezin, Ouders, Partners, Kinderen, Steunfiguren, Andere
Gezin

Infosessie voor familie

Gezins - of relatietherapie

Familiegroep: in deze groep zitten families samen om te spreken over het omgaan met de verslaving binnen jullie gezin.

Partners

Relatietherapie en familiegroep.

Kinderen

Er is een KOAP werking op de afdeling. Kinderen worden op vraag/indicatie uitgenodigd.

Steunfiguren

De steunfiguren worden in het begin van de behandeling uitgenodigd voor een gesprek.

Andere

Werkgever/huplverleners netwerk

Diversiteit

Cliënten moeten Nederlands kunnen spreken/begrijpen om het gedragstherapeutische groepsprogramma te kunnen volgen.

Justitie

Dit wordt op vraag bekeken door de afdelingspsychiater.

Adres

Beukenlaan 20 - 9051 Sint-Denijs-Westrem

Hoofdkantoor

KARUS - campus Gent (hoofdkantoor)
Beukenlaan 20 - 9051 Sint-Denijs-Westrem

Datum laatste wijziging: 18/07/2018
Dit item aanpassen