Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Polydruggebruik

Wanneer je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet opgenomen worden tenzij je in het verleden een verslaving aan illegale drugs gehad hebt.

Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)

Wanneer je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet opgenomen worden tenzij je in het verleden een verslaving aan illegale drugs gehad hebt.

Leeftijd: 18-45 jaar

Werkvorm

Semi-residentiele werkvorm
Andere

Na een verblijf in de therapeutische gemeenschap, kan je naar het tussenhuis gaan. Dit is een vorm van begeleid wonen waar er gewerkt wordt aan stap-voor-stap re-integratie: werken, dagactiviteit, wonen...

Residentiele werkvorm
Therapeutische gemeenschap, Andere

Groepswerking, zelfhulp is een belangrijke pijler

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Psychiatrische opvang
Medische
Methadon - onderhoud, Psychiatrisch, Farmacotherapie

Medisch consult door arts/psychiater verbonden aan het centrum

Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Relaxatie, Creatieve therapie, Andere

Sport

Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Sociotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie
Resocialisering
Dagbesteding, Tewerkstelling, Vrijetijdsbesteding, Budgetbegeleiding, Schuldbemiddeling, Wonen
Nazorg?

Begeleidingsaanbod (ambulante nazorg): in groep en individueel

Dubbeldiagnose problematiek?

Specifiek (maar beperkt) aanbod voor persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen, met afhankelijkheid als hoofdprobleem

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Ouders, Partners, Kinderen
Ouders

Gezinsbegeleiding, familiegroep

Partners

Gezinsbegeleiding, familiegroep

Kinderen

Gezinsbegeleiding, familiegroep

Diversiteit

Allochtonen kunnen ook opgenomen worden mits ze het Nederlands voldoende machtig zijn. Indien mensen vanuit hun geloof, regels moeten volgen op vlak van eten, bidden...wordt hier rekening mee gehouden.

Vrouwenwerking: vrouwen vormen een minderheid in de residentiële drughulpverlening. Om tegemoet te komen aan specifiek vrouwelijke noden en behoeften, is er een vrouwenwerking in De Spiegel en in samenwerking met de andere TG's in Vlaanderen

Justitie

Samenwerking met gevangenissen

Justitiële maatregelen en justitlië statuten (VOV, VI, elektronisch toezicht) vormen geen tegenindicatie

Opmerkingen algemeen

Mensen moeten lichamelijk ontwend zijn voor ze opgenomen kunnen worden in de therapeutische gemeenschap

Adres

Pellenbergstraat 160 - 3010 Kessel-Lo

Hoofdkantoor

De Spiegel (hoofdkantoor)
Pellenbergstraat 160 - 3010 Kessel-Lo

Datum laatste wijziging: 19/10/2018
Dit item aanpassen