Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Polydruggebruik

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kunnen wij jou niet opnemen tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs

Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kunnen wij jou niet opnemen tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs

Leeftijd: 18-45 jaar

Werkvorm

Residentiele werkvorm
Crisisinterventiecentrum

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Psychiatrische opvang, Psychosociale opvang
Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Methadon - detoxificatie, Methadon - onderhoud, Psychiatrisch, Andere, Farmacotherapie

Medisch consult door arts/psychiater verbonden aan het centrum

Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Muziektherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Sociotherapie, Andere

pretherapie, indicatiestelling, motivatiebevordering, oriëntering

Resocialisering
Andere

Beperkt, met de nadruk op sociaal-administrief en juridisch vlak

Nazorg?

Ambulante of residentiële doorverwijzing

Dubbeldiagnose problematiek?

Specifiek (maar beperkt) aanbod voor persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen, met afhankelijkheid als hoofdprobleem

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Ouders, Partners, Kinderen
Ouders

Begeleid bezoek

Partners

Begeleid bezoek

Kinderen

Begeleid bezoek

Diversiteit

Allochtonen kunnen opgenomen worden mits ze het Nederlands voldoende machtig zijn.

Justitie

Begeleidingsadvies, Samenwerking met gevangenissen

Justitiële maatregelen en justitiële statuten (VOV, VI, Elektronisch toezicht) vormen geen tegenindicatie

Adres

Pellenbergstraat 160 - 3010 Kessel-Lo

Hoofdkantoor

De Spiegel (hoofdkantoor)
Pellenbergstraat 160 - 3010 Kessel-Lo

Datum laatste wijziging: 19/10/2018
Dit item aanpassen