De Sleutel - Therapeutische gemeenschap voor dubbele diagnose De Sleutel

Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Polydruggebruik

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet opgenomen worden tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs.

Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet opgenomen worden tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs.

Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar

Werkvorm

Residentiele werkvorm
Therapeutische gemeenschap

Clientgericht aanbod

Medische
Psychiatrisch
Therapeutisch (verbaal)
Andere

Individueel gemoduleerd groepsprogramma: streven naar evenwicht tussen confronterende, structurerende en ondersteunende, begrijpende aanpak.

Samengaan van methodieken en/of therapieën vanuit verslavingszorg en psychiatrie

Nazorg?

Een samenwerkingsverband met vzw Beschut Wonen Zagan als nazorgmodule. Zagan treedt op als case manager en begeleidt de cliënt in samenwerking met onze Sociale Werkplaats en Dagcentrum Gent over de verschillende levensgebieden

Dubbeldiagnose problematiek?

Enkel met dubbelediagnose

Diversiteit

Mogelijkheid tot het beleven van eigen cultuur en religie binnen de haalbaarheid van het programma.

Allochtone medewerker aanwezig

Justitie

Alternatieve gerechterlijke maatregelen, Internering, Samenwerking met gevangenissen

Vervroegde invrijheidstelling

Adres

Jozef Guislainstraat 43/A - 9000 Gent

Hoofdkantoor

De Sleutel (Hoofdkantoor)
Ebergiste de Deynestraat 2/C - 9000 Gent

Datum laatste wijziging: 12/10/2018
Dit item aanpassen