Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Polydruggebruik

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet opgenomen worden tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs.

Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet opgenomen worden tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs.

Leeftijd: -18 jaar / 18-45 jaar

Werkvorm

Residentiele werkvorm
Therapeutische gemeenschap

Clientgericht aanbod

Medische
Psychiatrisch, Andere

Consult verslavingsarts, kinesitherapie, sport, samenwerking met externe diensten (UZ, tandarts, …)

Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Andere

Ervaringsleren, projectwerk

Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie, Andere

Kindergroep, gendergroepen, allochtonengroep, samenwerking met andere diensten (CAW, CGGZ, …)

Resocialisering
Dagbesteding, Tewerkstelling, Vrijetijdsbesteding, Budgetbegeleiding, Wonen, Andere

Ondersteuning justitiedossier, programma onder elektronisch toezicht

Nazorg?

Residentiële halfweghuisbegeleiding, ambulante begeleiding zelfstandig wonen

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Ouders, Partners, Steunfiguren
Ouders

Groepsgericht, individueel

Partners

Groepsgericht, individueel

Steunfiguren

Groepsgericht, individueel

Diversiteit

Mogelijkheid tot belijden van eigen geloof/overtuiging, met bijzondere aandacht voor de islamcultuur, plaats voor anderstaligen (tolk mogelijk)

Justitie

Begeleidingsadvies, Alternatieve gerechterlijke maatregelen, Internering, Samenwerking met gevangenissen

voorwaardelijke invrijheidsstelling, samenwerking met gevangenis (via Centraal Aanmeldingspunt), ondersteuning volgens individuele situatie

Adres

Hundelgemsesteenweg 1 - 9820 Merelbeke

Hoofdkantoor

De Sleutel (Hoofdkantoor)
Ebergiste de Deynestraat 2/C - 9000 Gent

Datum laatste wijziging: 15/02/2019
Dit item aanpassen