Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Polydruggebruik

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet in behandeling komen tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs.

Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet in behandeling komen tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs.

Leeftijd: -18 jaar / 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Ambulante werkvorm
Dagcentrum
Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling

Clientgericht aanbod

Medische
Methadon - detoxificatie, Methadon - onderhoud, Buprenorfine - detoxificatie, Buprenorfine - onderhoud, Psychiatrisch
Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Muziektherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie, Ambachtelijke therapie, Andere
Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Sociotherapie, Familietherapie, Terugvalpreventie, Andere
Harm reduction
Spuitenruil, Substitutietherapie
Resocialisering
Andere

Arbeidstrajectbegeleiding ondersteunt cliënten in streven naar opleiding of (aangepast) werk. Tewerkstelling in sociale werkplaatsen

voor (ex)verslaafden

Nazorg?

Nazorg na een residentiële opname is mogelijk in Interactiegroep en in Individueel Team

Dubbeldiagnose problematiek?

Exclusiecriteria: acute psychotische problematiek of ernstige gedragsproblemen

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Gezin, Ouders, Partners, Kinderen
Gezin

In Oriëntatie en Individueel Team kunnen partners en familie betrokken worden bij de behandeling.

Prioriteit voor de begeleiding en behandeling van jongeren en hun familie

Ouders

Oudergroep (vijf avonden)

Partners

In Oriëntatie en Individueel Team kunnen partners en familie betrokken worden bij de behandeling.

Prioriteit voor de begeleiding en behandeling van jongeren en hun familie

Kinderen

In Oriëntatie en Individueel Team kunnen partners en familie betrokken worden bij de behandeling.

Prioriteit voor de begeleiding en behandeling van jongeren en hun familie

Justitie

Samenwerking met gevangenissen

Aanmeldingen van gedetineerden verloopt enkel via het Centraal Aanmeldingspunt (CAP) in de gevangenis.

Adres

Dambruggestraat 78 - 2060 Antwerpen

Hoofdkantoor

De Sleutel (Hoofdkantoor)
Ebergiste de Deynestraat 2/C - 9000 Gent

Datum laatste wijziging: 15/02/2019
Dit item aanpassen