Problematiek: Alcohol / Illegale drugs / Psychoactieve medicatie / Polydruggebruik

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet opgenomen worden tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs.

Illegale drugs: Cannabis / Heroïne / Andere (xtc/cocaïne/...)

Indien je enkel een alcoholprobleem hebt, kan je niet opgenomen worden tenzij je in het verleden een verslaving had aan illegale drugs.

Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar

Werkvorm

Residentiele werkvorm
Crisisinterventiecentrum

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Psychosociale opvang
Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Methadon - detoxificatie, Methadon - onderhoud, Buprenorfine - detoxificatie, Buprenorfine - onderhoud, Psychiatrisch

Doorverwijzing externe dienst in geval van psychiatrische of medische urgentie.

Therapeutisch (verbaal)
Andere

Een gefaseerd groepsprogramma met een vaste dagplanning, motivatie- en veranderingsgerichte crisiswerking, mogelijkheid tot indicatiestelling/oriëntatie

Harm reduction
Substitutietherapie
Gebruikende ouders/zwangere vrouwen

vrij tekstveld beschrijving ouders/zwangere vrouwen

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Gezin, Ouders, Partners, Kinderen, Steunfiguren

Justitie

Alternatieve gerechterlijke maatregelen, Internering, Samenwerking met gevangenissen

Aanmeldingen van gedetineerden verloopt enkel via het Centraal Aanmeldingspunt (CAP) in de gevangenis.

Adres

Botestraat 102 - 9032 Wondelgem

Openingstijden

ma: 9u-21u; di-do: 9u-17u; vr: 9u-15u


Hoofdkantoor

De Sleutel (Hoofdkantoor)
Ebergiste de Deynestraat 2/C - 9000 Gent

Datum laatste wijziging: 19/10/2018
Dit item aanpassen