Problematiek: Alcohol / Psychoactieve medicatie

Behandeling van gecombineerd middelengebruik is mogelijk (alcohol en drugs) op voorwaarde dat de drugsproblemtiek niet primeert.

Leeftijd: 18-45 jaar / 46-65 jaar / +65 jaar

Werkvorm

Semi-residentiele werkvorm
Dagkliniek/dagbehandeling
Residentiele werkvorm
Psychiatrisch ziekenhuis

Clientgericht aanbod

Crisisopvang
Psychiatrische opvang

De crisisopvang gebeurt door de afdelingen Kliniek Voor Intensieve Zorgen en MFE Het Klaverblad.

Medische
Farmacotherapie - detoxificatie, Psychiatrisch, Farmacotherapie
Therapeutisch (non-verbaal)
Bewegingstherapie, Muziektherapie, Relaxatie, Ergotherapie, Creatieve therapie, Ambachtelijke therapie, Andere

andere : aandachtstraining

Therapeutisch (verbaal)
Psychoeducatie, Psychotherapie, Terugvalpreventie
Resocialisering
Dagbesteding

Op vlak van resocialisering wordt beroep gedaan op externe instanties.

Nazorg?

- gespreksreunies (elke maandagavond, gratis, vrijblijvend, onbeperkt in tijd, open groep).

- ambulante nazorggroep hervalpreventie (10 sessies, gesloten groep, betalend).

- individuele therapie bij de afdelingspsychiater.

- doorverwijzing naar externe partners.

Dubbeldiagnose problematiek?

Opnames voor dubbeldiagnoseproblematiek is mogelijk. Er wordt primair gewerkt aan het problematisch middelengebruik. Doorverwijzing gebeurt indien nodig.

Korsakov?

Bij diagnosestelling van cognitieve problemen tgv problematisch middelengebruik (waaronder Korsakov) kan er een doorverwijzing plaatsvinden.

Omgevingsgericht aanbod

Omgevingsgericht aanbod
Gezin, Ouders, Partners, Kinderen, Steunfiguren
Gezin

Familiegesprek

Ouders

Familiegesprek

Partners

Familiegesprek

Kinderen

KOPP-werking

Steunfiguren

Overleg met netwerk

Andere

Het omgevingsgericht aanbod is er enkel voor de omgeving van patiënten die in behandeling zijn.

Justitie

Gedwongen opname

Adres

Ankerstraat 91
9100 Sint-Niklaas

Hoofdkantoor

APZ - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia (hoofdkantoor)
Ankerstraat 91
9100 Sint-Niklaas
Datum laatste wijziging: 06/04/2020
Dit item aanpassen