Zelfstudietool Motiverende Gespreksvoering

Deze tool wil je helpen om door zelfstudie en door reflectie op je eigen praktijk, je vaardigheden in de Motiverende Gespreksvoering (MG) verder te ontwikkelen. MG leren is immers een doorgaand proces, je bent er nooit klaar mee.

Materiaal downloaden

De zelfstudietool bevat de volgende onderdelen:

  • Je vindt informatie over de basishouding, de processen en de gespreksvaardigheden van MG (volgens het recentste handboek van Miller en Rollnick, 2014)
  • Je kan reflecteren over wat je ervaart in je praktijk en waar je staat in de toepassing van MG.
  • Je kan oefenen op verschillende elementen van MG.

Deze tool is ontwikkeld voor hulpverleners die al een opleiding in Motiverende Gespreksvoering gevolgd hebben. Nog geen vorming gevolgd en geïnteresseerd? Lees hier over het ondersteuningsaanbod Motiverende Gespreksvoering.

Deze zelfstudietool is een interactieve pdf. Je kan de pdf op je pc opslaan, de oefeningen in de pdf zelf invullen en een ingevulde versie opslaan op je pc. Heb je problemen hiermee: open de pdf dan met een andere reader, bijvoorbeeld Foxit reader.

Je kan de tool ook afdrukken en de oefeningen op papier invullen.

Gerelateerde materialen