Wat zegt de wet over alcohol, de beschikbaarheid en de prijs?

De Belgische alcoholwetgeving wordt verduidelijkt aan de hand van vragen uit de praktijk: Wanneer is er sprake van een alcoholvrije drank?, Moet er bij de verkoop van voedingswaren die alcohol bevatten ook rekening gehouden worden met de wettelijke minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol?, Geldt er een minimumprijs voor alcohol?, ...

  • Gratis

Materiaal downloaden