Wat zegt de wet over alcohol?

Er bestaan verschillende wetten voor het regelen van de productie, het schenken en de verkoop van alcohol. De productie van alcoholhoudende dranken is gereglementeerd, vooral met het oog op kwaliteitsnormen en om economisch-fiscale redenen (taksen). Deze factsheet biedt antwoorden.

Materiaal downloaden