Vroeginterventie via groepswerking met jonge druggebruikers

Dit draaiboek beschrijft een vroeginterventieaanbod voor jongeren met riskant alcohol- of ander druggebruik.

Materiaal downloaden

Doel van de interventie is de motivatie van de jongeren om hun gedrag te veranderen te verhogen.

Het bestaat uit vijf delen, die je hier elk afzonderlijk kan downloaden:

Met de knop 'Downloaden' bovenaan, kan je het volledige draaiboek in één bestand downloaden.

Het draaiboek biedt:

  • een waaier aan methodieken voor alle onderdelen van het vroeginterventieaanbod
  • concrete aandachtspunten voor bekendmaking, intake, samenstellen van het groepsprogramma, afrondend gesprek, samenwerking met ouders en doorverwijzers en evaluatie
  • begeleiderstijl: motiverende gespreksvoering en het creëren van een veilig leerklimaat in groep

ENKEL BESCHIKBAAR ALS DOWNLOAD

Gerelateerde materialen