Verstandelijke beperking en middelengebruik voor de gehandicaptenzorg (gratis)

Mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking krijgen in deze brochure een inkijk in de alcohol- en drugsector.

  • Gratis

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

Deze vragen komen aan bod:

  • Wat is problematisch alcohol- en/of druggebruik?
  • Waarom lopen bepaalde personen meer of minder risico op problemen?
  • Welke signalen wijzen op problematisch gebruik?
  • Bij welke organisaties uit de alcohol- en drugsector kan je terecht met vragen?