Smartdrugs

Smartdrugs is een relatief nieuw begrip, dat vaak verwarring opwekt omdat concepten als ecodrugs, smartdrugs, energy drinks, smart drinks,... door elkaar worden gebruikt. Bovendien wordt 'smart' dikwijls gebruikt als synoniem voor veilig, gezond en onschadelijk. Dit dossier klaart de begripsverwarring uit, schetst het wettelijke kader en de maatschappelijke context en plaatst de verschillende producten en de risico's ervan in een juist perspectief. Smartdrugs zijn een onderdeel van de grotere groep 'Nieuwe Psychoactieve Stoffen'. Hierover bestaat een recenter dossier. (Zie 'Gerelateerde materialen').

  • Gratis

Materiaal downloaden