SEM-J - individueel Screeningsinstrument Ervaringen met Middelengebruik voor Jongeren

De SEM-J is een screeningsinstrument waarmee begeleiders in CLB's, bijzondere jeugdzorg en JAC's op een eenvoudige manier een ernstinschatting kunnen maken van het middelengebruik van een jongere (12-18 jaar) en de nood aan verdere alcohol- en drugspecifieke begeleiding. De afname van de SEM-J dient te kaderen in een individueel begeleidingstraject.

  • Gratis

SEM-J

Bezoek

De handleiding biedt concrete tips voor de afname, de interpretatie en de bespreking van de resultaten. Tevens vind je er achtergrondinformatie over het begeleiden en doorverwijzen van jongeren met alcohol- of andere drugproblemen. De handleiding kan je downloaden op de startpagina van de SEM-J.

  • Bekijk de testversie indien je graag een beeld krijgt van de SEM-J. De antwoorden die je ingeeft worden niet opgeslagen.
  • Gebruik de werkversie enkel en alleen bij een effectieve afname.

De SEM-J werd in 2013 geëvalueerd.