Screenen met de ASSIST in de eerstelijnsgezondheidszorg

Screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik, voor gebruik in de eerstelijnsgezondheidszorg.

  • Prijs: € 7,50

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

Het document onder de 'Download'-knop hierboven gaat uit van een afname van de ASSIST op papier. Het is ook mogelijk de screening digitaal af te nemen op www.me-assist.com .

De ASSIST is de 'Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test', met andere woorden, een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik. Het instrument werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een internationaal team van onderzoekers gespecialiseerd in middelengebruik.

In het kader van een Vlaams-Nederlands project werd het instrument naar het Nederlands vertaald. Deze handleiding is bestemd voor eerstelijnsgezondheidswerkers.

De ASSIST is een screeningsinstrument, bestaande uit 8 vragen, waarmee je eenvoudig en snel een inschatting kan maken van de ernst van middelengebruik bij volwassenen.

De ASSIST en de kortdurende interventie helpen jou, als gezondheidswerker, om:

  • een inschatting te maken van de ernst van de problematiek
  • het middelengebruik bespreekbaar te maken
  • patiënten op een gestructureerde manier te informeren over de risico's verbonden aan middelengebruik
  • het middelengebruik te identificeren als een beïnvloedende factor voor bestaande aandoeningen
  • patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van een afhankelijkheidsproblematiek te detecteren

Het resultaat van de screening geeft ook aan welke verdere opvolging aangewezen is: informatie, kortdurende interventie of intensievere hulpverlening.

Download hier de documenten nodig voor de afname: