Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van ADHD bij (jong)volwassenen met een verslavingsproblematiek

Richtlijn voorj het diagnosticeren en behandelen van (jong)volwassenen (18-40 jaar oud) met ADHD en een verslavingsproblematiek.

Materiaal downloaden

Deze richtlijn is gericht naar clinici, meer bepaald artsen, psychiaters en psychologen die in hun praktijk of instelling te maken hebben met personen met een verslaving aan alcohol of andere drugs en verslavingsartsen werkzaam in een ambulante en/of residentiële setting. Deze richtlijnen willen een nuttige en praktische leidraad bieden bij het diagnosticeren en behandelen van (jong)volwassenen (mannen en vrouwen van 18 tot 40 jaar oud) met ADHD en een verslavingsproblematiek. Daarnaast beoogt dit document een overzicht te geven van de beschikbare evidentie en de hiaten die er bestaan met betrekking tot dit onderwerp.

Deze richtlijn kreeg in 2016 een update. Er zijn ook twee bijlages die je hier kan downloaden: de evidentietabellen en de referentielijst van het literatuuronderzoek en de samenvatting.

De richtlijn werd ook vertaald naar het Engels. Deze Engelse versie kan je hier downloaden.