Psychofarmaca in woonzorgcentra: samen op weg naar minder.

Dit draaiboek is een leidraad voor het uitwerken van een psychofarmacabeleid in een woonzorgcentrum. Een psychofarmacabeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er in het woonzorgcentrum wordt omgegaan met psychofarmaca, zowel preventief als op vlak van wonen en zorgverlening.

  • Prijs: € 15,00

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

Dit draaiboek omvat een beschrijving van de verschillende stappen die je zet, richtlijnen en materialen die ondersteunend werken bij het uitwerken van een beleid.

Als woonzorgcentrum kan je zelfstandig aan de slag met het draaiboek. Voor je aan de slag gaat met een psychofarmacabeleid kan het zinvol zijn om het psychofarmacateam vorming te geven over psychofarmaca in woonzorgcentra. Voor deze vorming kan je vanaf januari 2019 terecht bij het regionaal preventiewerk tabak, alcohol en drugs.

In het kader van project procesbegeleiding preventie binnen zorg en welzijn kan je ook beroep doen op een procesbegeleider via www.gezondleven.be/procesbegeleiding. Een procesbegeleider werkt als neutrale begeleider en levert expertise over het thema. Verwacht geen pasklare antwoorden, maar ondersteuning en coaching bij het ontwikkelen van een beleid op maat van jouw werking.

In maart 2021 kreeg de monitoringtool een update (enkel in de digitale versie). Wie de map bestelde, of een oude versie printte, kan hier enkel de vernieuwde 'Bijlage 23' downloaden.

In een aantal stappen wordt er verwezen naar digitale formulieren, presentaties en documenten. Je kan die hier downloaden: