me-ASSIST

Een website voor artsen en welzijnswerkers. De online toolbox helpt om een cliënt te screenen op zijn alcohol-, tabak- of ander middelengebruik, en met hem het gesprek aan te gaan. De toolbox bevat de volgende screeningsinstrumenten: ASSIST, AUDIT en CRAFFT.

Ontdek me-ASSIST

Bezoek

De me-ASSIST staat voor ‘modified electronic – Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test’. De oorspronkelijke ASSIST werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De me-ASSIST biedt daarna ook geautomatiseerde versies van de screeningsinstrumenten AUDIT en CRAFFT.

De toolbox helpt je om middelengebruik te detecteren, bespreekbaar te maken en er op te interveniëren.

De me-ASSIST bevat niet alleen geautomatiseerde vragenlijsten met kortdurende interventie, maar ook folders, informatie over doorverwijzen, factsheets en nog veel meer. Eénmaal je je account activeert, kan je al de afgenomen screeningen op elk moment raadplegen in een beveiligde omgeving.

Je vindt me-ASSIST op www.me-assist.com

Gerelateerde materialen