me-ASSIST

Een website voor artsen en welzijnswerkers. De online toolbox helpt om een cliënt te screenen op zijn alcohol-, tabak- of ander middelengebruik, en met hem het gesprek aan te gaan. De toolbox bevat de volgende screeningsinstrumenten: ASSIST, AUDIT en CRAFFT.

Ontdek me-ASSIST

Bezoek

De me-ASSIST staat voor ‘modified electronic – Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test’. De oorspronkelijke ASSIST werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De me-ASSIST biedt daarna ook geautomatiseerde versies van de screeningsinstrumenten AUDIT en CRAFFT.

De toolbox helpt je om middelengebruik te detecteren, bespreekbaar te maken en er op te interveniëren.

Gerelateerde materialen