Les over tabak, alcohol, drugs en opvoeding voor inburgeraars

Dit is een les voor inburgeraars die kan gegeven worden binnen de lessen Maatschappelijke Oriëntatie van het Onthaalbureau.

Materiaal bestellen

De les duurt ca. 2 uur. De leidraad vormt een bijlage bij de vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’, zodat deze aan de inburgeraars kan gegeven worden. Deze handleiding geeft extra tips over het gebruik van de verschillende methodieken bij andere culturen, in de context van een inburgeringstraject.

Je kan het materiaal (incl. filmpjes) downloaden via onderstaande links. Kies de taal waarin je de filmpjes nodig hebt:

Bestel hieronder de handleiding.

Tools voor preventiewerk