Leidraad voor een evenwichtig alcohol- en drugbeleid voor festivals

Dit draaiboek biedt een leidraad om een alcohol- en drugbeleid uit te werken voor festivals. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er op een festival omgegaan wordt met middelengebruik, zowel op vlak van toezicht en handhaving, preventie en schadebeperking en hulpverlening. Concreet bestaat een beleid uit de visie van het festival rond middelengebruik op het festival en een concrete invulling van de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid: regels & procedures, informatieverstrekking, omgevingsinterventies en zorg & begeleiding.

  • Prijs: € 7,50

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

Jouw overzicht in Excel

Het draaiboek biedt een beschrijving van de verschillende stappen die je zet bij het uitwerken van een beleid, een overzicht van gangbare maatregelen binnen de verschillende pijlers en ondersteunend materiaal. Download hier de Excel-tool die je helpt om je beleidsplan op een overzichtelijke manier samen te stellen volgens de principes in de leidraad.