Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg

Een leidraad voor voor praktijkwerkers, therapeutisch coördinatoren, kwaliteitscoördinatoren en beleidsmedewerkers.

  • Prijs: € 5,00

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

De leidraad 'Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg' focust op de implementatie van evidence-based richtlijnen en meetinstrumenten en werd in 2013 herwerkt. Met de steun van het Fonds ter Bestrijding van Verslavingen is in 2010 een pilootproject gestart waarbij verschillende voorzieningen op een systematische en planmatige manier een zelfgekozen evidence-based richtlijn en meetinstrument hebben geïmplementeerd. In 2012 en 2013 werd het project verder gezet en lag de focus meer op het in kaart brengen van de therapeutische relatie en feedbackcultuur. Resultaat van dit project is deze leidraad die de verschillende fasen van dit implementatieproces in kaart brengt met bij elke fase een toelichting van de theoretische achtergrond, een concreet stappenplan en praktijkvoorbeelden.

Deze leidraad is bedoeld voor praktijkwerkers, therapeutisch coördinatoren, kwaliteitscoördinatoren en beleidsmedewerkers in de verslavingszorg die zich willen verdiepen in de materie of de implementatie concreet willen begeleiden.

Gerelateerde materialen