Inventarisatie methodieken en literatuurlijst beperking en verslaving

Het overzicht van materialen die ontwikkeld zijn op cliëntniveau, niveau van visie en beleid en op niveau van intersectorale samenwerking.

Materiaal downloaden

Middelengebruik is een realiteit in onze samenleving. Je kan in je organisatie ook geconfronteerd worden met cliënten met een (onzichtbare) beperking die middelen gebruiken of misbruiken. Hiermee omgaan is geen eenvoudige opdracht, zeker niet omdat de ervaring ons leert dat zij extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van middelenmisbruik.

Om je te ondersteunen en te versterken, werd een inventarisatie opgesteld met materialen die je kan gebruiken en literatuur waarin je je kan verdiepen.

De inventarisatie bevat een literatuurlijst en materialen op

  • cliëntniveau
  • niveau van visie en beleid
  • niveau van intersectorale samenwerking

Je krijgt telkens een korte beschrijving van het materiaal, de boeken, welke organisatie het ontwikkeld heeft en waar je het kan terugvinden.