Infosessie ‘Ouder worden en alcohol’

Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Deze infosessie is bedoeld om het gesprek over alcoholgebruik bij 55-plussers te openen.

  • Gratis

Materiaal downloaden

Doelgroep

  • Enerzijds: ouderen. Een minimumleeftijd valt niet vast te pinnen, maar de vorming is opgesteld met in het achterhoofd het brede publiek 55-plussers.
  • Anderzijds: intermediairs: vrijwilligers en professionelen die met of naar de doelgroep ouderen werken.

Het materiaal

Het materiaal is enkel te downloaden via onderstaande links, en bestaat uit:

Tools voor preventiewerk